baner
INFO - SLOWAKEI

 

ŽELEZNIČNÉ MÚZEUM (EISENBAHNMUSEUM) SCHWECHAT

 

sa nachádza hneď vedľa stanice Schwechat na Hintere Bahngasse 2 na mieste bývalých dielní a odstavných plôch elektrickej lokálnej železnice Viedeň – Bratislava. V roku 1914 bola uvedená do prevádzky ako vedľajšia trať. Jej trasa je súbežná s tokom Dunaja. Pri plánovaní sa použili nové spôsoby a bolo vybudovaných niekoľko zvláštností.

V oboch mestských centrách jazdila táto železnica, podobne ako električky, na jednosmerný prúd, ale na samostatných koľajniciach. Po zmene lokomotív sa na mimomestskej trati medzi Schwechatom a Kittsee po druhý raz v Rakúsku začal používať striedavý prúd s napätím 15 kV a frekvenciou 16 ²/³ Hz. Vozne jazdili bez zastavenia.

Používal sa okrídlený výraz „električkou až do Prešporku“.

V budovách a vozidlách s pamiatkovou ochranou sa prejavuje rukopis architekta Otta Wagnera.

Prevádzka na tejto trase odzrkadľuje neustále prispôsobovanie často sa meniacej politickej situácii regiónu tak ako takmer nikde inde.

Prvý krok k vybudovaniu múzea sa uskutočnil v roku 1975. Dvaja aktívni zberatelia Spolku na podporu malých a miestnych železníc objavili takmer prázdnu bývalú dielňu na opravu lokomotív s pôvodným žeriavom. Získali súhlas riaditeľstva ÖBB a používali ho ako sklad pre návestidlá a vozne priemyselných a poľných železníc.

Asi o desať rokov neskôr sa zjednotili záujmy niekoľkých spolkov a súkromných osôb a vzniklo múzeum. Prenájom prevzal VEF – Verband der Eisenbahnfreunde (Spolok priateľov železníc).

Na základe týchto skutočností a dlhodobej zberateľskej činnosti VEF a jej partnerov vznikla koncepcia múzea. Zameriava sa na miestnu dopravu, miestne, priemyselné a poľné železnice.

Osobitný význam má partnerstvo s Technickým múzeom vo Viedni. Jeho lokomotívy a vozne, ktoré sú v súlade s koncepciou múzea, sú významnou súčasťou výstavy alebo sú uložené v depe.

Lokomotívy a vozne z rôznych období pozývajú divákov na cestu dejinami.

Je to miesto objavovania, zážitkov a skúseností, miesto pre rodiny i pre nadšencov železníc.

Funkcia historickej techniky sa tu názorne predvádza vo forme živého múzea. Haly spája poľná železnica a záujemcovia môžu navštíviť aj dielňu a depo. Múzeum okrem toho ponúka aj detské a skupinové programy.

Meniace sa výstavy sa zaoberajú najrozličnejšími oblasťami, pričom sa snažia zobraziť súvislosti v spoločenskom prostredí a hospodárstve. Výstava s názvom

 

„1001 obrazov“

viac ako len sen

zobrazuje historickú a súčasnú železničnú fotografiu.

Eisenbahnmuseum Schwechat
Sendnergasse 26
2320 Schwechat

Pobočka spolkuVEF – Verband der Eisenbahnfreunde
A-1030 Wien, Fruethstraße 11

Číslo centrálneho registra spolkov: 193862159 ATU52943702
.

 

 

2018

„1001 obrazov“

120 rokov viedenskej mestskej železnice

09. 06. 2018

Koncert „Rock vo vlaku“

06. 10. 2018

Noc múzeí:

Otvorené od 14.00

Výstava fotografií rozličných vozidiel do 23.00

Parný pohon do 23.30

Prehliadka videí, bufet atď. do 1.00

2019

Výstavu pretvorí neveľmi známa spoločnosť GEBUS a jej zakladateľ dipl. Ing. Moriz Gelinek, rakúsky vynálezca, často nazývaný „otec Lietajúceho Hamburčana“. Je to legendárny vysokorýchlostný železničný vozeň, ktorý už v roku 1932/33 dokázal medzi Berlínom a Hamburgom dosiahnuť najvyššiu rýchlosť 160 km/h.